هر صاحب کسب و کاری چه از نوع کوچک و متوسط و بزرگ باشد باید به بررسی ابعاد مختلف سیاست خارجی و سیاست داخلی کشور بپردازد، من باب مثال امکان دارد زمانی که یک دولت روی کار می آید از تولید داخلی حمایت کند و عرصه را برای تولید بگشاید و گاهی هم امکان دارد برخی دولت ها با سیاست اقتصادی واردات محور وارد عرصه سیاسی شود و یا حتی هر دولتی تعاملات خاص سیاسی را با کشوری دیگر در پیش گیرد که موجب فراهم شدن بستر صادراتی و تسهیل در امور تبادلات سیاسی با آن کشور ها شود، حال در این بین عوامل متعددی ایفای نقش می کند و از این رو می توان به بررسی ابعاد مختلف داخلی و خارجی رویکرد اقتصادی دولت ها پرداخت و حتی در برخی مواقع می توان تاثیر سیاست های داخلی را بر رونق کسب و کار های داخلی بررسی نمود و مورد آنالیز اقتصادی قرار داد.
پس هیچگاه نباید از بازار داغ سیاسی خارجی و داخلی و حتی محلی یک منطقه به دور بود ، برای آنکه امکان دارد تبعات شدید منفی را به همراه داشته باشد که موجب شکست آن کسب و کار شود و حتی در برخی مواقع پیشنهاد بر آن است که در زمان ورود به یک منطقه جغرافیایی و سیاسی جدیدی برای راه اندازی کسب و کار جدید ابتدا زمانی را برای همگامی با فرهنگ و سیاست محلی آنجا بگذارید تا در آنالیز های اقتصادی موجب اشتباه نشوید.
در کل باید مد نظر داشت که یکی از ابعاد مهم و اساسی تجزیه و تحلیل یک کسب و کار بررسی موقعیت سیاست خارجی و داخلی یک کشور و گاهی نیز سیاست های  محلی است که یک کسب و کار هدف دارد در آنجا به فعالیت بپردازد.

 

منبع : وب سایت شخصی سعید ایگدری |تعامل اقتصاد و سیاست
برچسب ها : سیاست ,داخلی ,سیاسی ,بررسی ,خارجی ,اقتصادی ,امکان دارد ,برخی مواقع ,سیاست خارجی ,ابعاد مختلف ,بررسی ابعاد ,بررسی ابعاد مختلف