سعید ایگدری - امروزه با گسترش بازار و به طبع آن عنصر جدایی نا پذیر آن یعنی معامله، ماهیت مدرنیته یافته و پایاپای دیگر شئون زندگی انسان ها دارای پیچیدگی بیشتری می شود.
آنچه در این بین مورد اهمیت است، پارادایم های مختلف بازار است ، اگر پارادایم اول با آغاز معامله پایاپای اجناس متولد شد ، پارادایم دوم آن هم با پیدایش پول  به وقوع پیوست و در حال حاضر با گسترش روزافزون بازار های مالی ودیگر معامله بر روی اشیای قابل لمس معنای چندانی ندارد و بلکه مالکیت و بازار های نوین بر روی مالکیت زمانی و ارزش آتی آن استوار است. بازار هایی همچون بازار بورس و اوراق بهادار یا ارز و یا فلزات گرانبها و ...
امروزه بازار های مالی جایگاه بسیار مهم و پر اهمیتی را برای کسب در آمد و ثروت پیش روی سرمایه گذاران قرار داده است، سرمایه گذاری که در آن قید و بند زمان و قوانین دست و پا گیر معاملاتی معنای نداشته و می تواند راهی بسیار سهل در راه کسب ثروت و ارزش آفرینی برای سرمایه گذاران باشد.

منبع : وب سایت شخصی سعید ایگدری |پارادایم سوم ماهیت بازار در گرو چشم انداز روشن ارزش آفرینی
برچسب ها : بازار ,پارادایم ,سرمایه ,ارزش ,ارزش آفرینی ,سرمایه گذاران